TRUNG TÂM GIAO DỊCH COIN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Nơi mua bán coin an toàn, nhanh chóng và có lợi nhuận

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Hệ thống giao dịch acbcoin.com cung cấp một nền tảng công nghệ giúp bạn mua bán Bitcoin, Ethereum an toàn và nhanh chóng cũng như giúp bạn có thêm nguồn thu nhập với chương trình cộng tác viên.
Trách nhiệm của chúng tôi:
Cung cấp nền tảng cho việc mua bán an toàn nhanh chóng
Cung cấp chính sách cộng tác viên rõ ràng minh bạch
Chi trả tiền hoa hồng theo đúng chính sách cộng tác viên
Miễn trừ trách nhiệm:
Mua bán coin là lĩnh vực mới đòi hỏi người tham gia hay khách hàng cần phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật an toàn từ tài khoản email đến tài khoản ví để chứa Bitcoin hay Ethereum. Vì vậy chúng tôi đề nghị các khách hàng hãy thận trọng, cẩn thận trong việc bảo vệ tài sản của mình bằng cách bảo vệ mật khẩu, xác thực mật khẩu 2 lớp hay các kỷ thuật bảo mật an toàn nhất cho tài khoản có liên quan. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc tài khoản email bị đánh cắp, tài khoản ví hay coin của các khách hàng.
Chúng tôi cũng khuyến cáo việc tăng giá hay giảm giá có thể rất lớn và có thể diễn ra trong thời gian rất nhanh chóng. Chúng tôi khuyến các khách hàng không nên đầu tư số tiền vượt quá khả năng của mình dẫn đến rủi ro trong giao dịch hay rủi ro về tài sản có thể giảm rất sâu. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc mất giá trị tài sản hay mất giá đột ngột làm ảnh hưởng đến tài sản của các khách hàng.
Trong quá trình mua bán, giá khi chọn là giá mua và giá bán sẽ có hiệu lực khi lựa chọn. Hệ thống sẽ khoá lại số coin khi bạn quyết định mua bán và tại thời điểm đó là giá được xác nhận để các bên giao dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tăng hay giảm giá sau đó của coin làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản của khách hàng. Vì vậy khách hàng hãy cân nhắc một khi đã lựa chọn mua hay bán thì chấp nhận mức giá mà bạn đã chọn, bất kể sau đó giá coin có thể tăng hay giảm thêm.
Việc tham gia giao dịch tại acbcoin.com là hoàn toàn tự nguyện, chúng tôi chỉ khoá Bitcoin hay Ethereum để tiến hành giao dịch trong 1 giao dịch chứ hoàn toàn không phải là tổ chức lưu giữ coin của các thành viên. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm cho số coin của các bạn đang có lưu giữ trên các ví của các tổ chức khác.
Tất cả các thông tin trên trang web, ebook hay các tài liệu khác như email chỉ là các thông tin để bạn có thể tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi các tài liệu hay lời khuyên của chúng tôi.
Việc mua bán Bitcoin hay đầu tư vào Ethereum là nhiều cơ hội và cũng nhiều rủi ro, chúng tôi không bảo đảm cho lợi nhuận bạn kỳ vọng hay thiệt hại giảm giá hay mất giá hay bất cứ rủi ro nào khác liên quan đến các thông tin mà chúng tôi cung cấp.
Việc chuyển tiền hay nhận Bitcoin và Ethreum được thực hiện theo dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các giao dịch này. Chúng tôi không có trách nhiệm cho việc tăng hay giảm trong tài khoản của bạn.
Nhóm hỗ trợ khách hàng acbcoin.com